“කු” ට ආදරෙන්

එදා නොතිබුන අමුතු වෙනසක්
දැනේ ඔබ නැති පාලුවක්
හදා ගන්නට වැරදි දහසක්
තිබු මට එය පහසුවක්
දර ගන්නට දැරු වෙහෙසක්
එය නැතේ තව නිමාවක්
වැරදි හැදුනා වී පමාවක්
ඔබ  නිසා  ඇත හිනාවක්

කලක් ගතවිය හදා ගන්නට
අතේ උන් මගේ කරගැට
පලා නොමයමි හදෙන් එපිටට
කි ලෙසින් පෙර කලාවට
දනෝ ලොකේ බොහො සසරට
මා බඳි හිරි හැර කොට
සිසිල දැනුනිද හදාගන්නට
මගේ සිත යයි ඔබ වෙතට

ලොවේ හැම දන් එක ලෙසේ
නිම වේය හිත පතනුසේ
දරා ගන්නට බැරි ලෙසේ
සිරියහන හඩන්නවා පෙර ලෙසේ
ඔබේ සතුට මා ගේ ලෙසේ
සිතුවාට මගේ හද ඇඩි ලෙසේ
පෙර ආයේ හමු වී කෙසේ
මගේ ආදරේ පවසමි මෙසේ.

අකිල චමීර ප්‍රනාන්දු
© කැටපත් පවුර
2013-06-27

Advertisements

~ විසින් akilafdo මත ජූනි 27, 2013.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

 
%d bloggers like this: